Slušajte intuiciju i zdravu logiku

Kada govorimo o prevenciji zlostavljanja nužno je da obratimo pažnju na sam odgoj dece i poruke koje im šaljemo tokom odrastanja. Da bi deca znala kako da prepoznaju i odbiju potencijalno rizične situacije važno je da, pored znanja i neophodnih informacija o tome šta jesta a šta nije zlostavljanje, izgrade i zdravo samopouzdanje. Možemo da obratimo pažnju na nekoliko činjenica koje su karakteristične na ovom području Balkana, a mogu loše da se odraze u budućnosti naročito u potencijano opasnim situacijama.

Slušajte intuiciju

Deca imaju dobru intuiciji, ali je vremenom pod uticajem vaspitanja i odraslih je potisnu. Mala deca vrlo dobro mogu da osete sa kim im je lepo i prijatno, a sa kim nije, ko je topao i podržavajuć a ko nije, ko oseća njihove potrebe a ko ne. Vremenom ovaj prirodni dar se polako potiskuje, počinju da sumnjaju u sebe i ono što osećaju, počinju više da veruju drugima nego sebi i tu dolazi do tog iskrivljenja. Možemo da ohrabrimo decu od malih nogu da slušaju svoj unutrašnji osećaj, je potpuno u redu da osećaju to što osećaju, da treba da se druže sa onima koji im prijaju, da je potpuno uredu da ne žele da se druže sa nekim ako im to ne prija iz bilo kog razloga. Ako dete ima dozvolu da od malih nogu sluša svoj osećaj kada je procena ljudi u pitanju, imaće neki unutrašnji alarm i kada odrastu koji će im pomoći da prepoznaju potencijalu opasnost.

I odrasli greše

Mala deca slušaju odrasle i veruju im, ali odrasli isto tako mogu da pogreše u proceni ljudi. Zato je važno u svakodnevnim situacijam pokazati im da i odrasli mogu da pogreše, ne namerno već zato što nešto ne znaju i da je i to ljudski. To će im pomoći da se oslobode strahopoštovanja koji se ima prema odrslima i gledanje života na realniji relaksiraniji način. Svi možemo da pogrešimo, ali i da ispravimo greške. Takav životni stav će im pomoći u budućnost da prihvate da imaju drugačije mišljenje od odraslih da je to u redu.

Prevelike ambicije i beg od prosečnosti

Još jedna česta situacija su prevelike ambicije roditelja i beg od prosečnosti što dovode decu do velikog pritiska da moraju da postignu izuzetne rezultate da bi bili voljeni, prihvaćeni, vredni. To neprihvatanje prosečnosti često je mamac manipulativnim ličnostima da šarmiraju kako roditelje tako i decu da mogu da postignu izuzetne rezultate ako istraju u nekim situacijama koje im ne prijaju.

Strah od greške

Zatim, vrlo česte situacija preteranog kritikovanja dece kada pogreše, slome, poruše nešto, vremenom dovodi do straha da se greška prizna i kaže. Tako dok odrastaju izvlače zaključak da je bolje da sakriju ili prećute nešto kako ne bi dobili grdnju od roditelja. To u kasnijem uzrastu može da bude opasno, jer neke veoma opsne situacije mogu da se prećute iz stida, straha od kritike, nerazumevanja.  Ali, ako se deca ohrabre da je u redu praviti greške, da sve što pogreše, polome, pokvare, treba da kažu roditeljima i da se ništa strašno neće desiti zbog toga, to će im pomoći da kao odrasli podele sa nekim i mnogo teže situaciji zbog kojih se osećaju krivima ili posramljenima….

U redu je reći NE

Još jedna važna stvar je ohrabriti decu da je u redu kažu NE, naravno na socijalno adekvatan način, i da je potpuno u redu da neku situaciji, osobu ili njeno ponašanje ne mogu da trpe, zaista i ne moraju. Presocijalizovana deca teško mogu kao odrasli da kažu NE nekome ko nešto od njih traži i tako upadaju u vrlo neprijatne situacije kako bi ugodile drugima.

Znači, izrađivanje zdravog samopoštovanja i poštovanja drugih je osnova zrele ličnosti ali i prva odbrana od bilo koje manipulacije ili bilo koje vrste zlostavljanja. Čak i ako im se desi neka trumatična situacija, vreovatno će je brže prevazići, imati više hrabrosti da je podeli sa drugima i adekvatno rešava uz stručnu pomoć. To nije proces koji se rešava brzo i ima svoje razvojne faze, uspone i padove ali uz puno strpljenja, ljubavi i razumevanja moguće je promeniti svoj odos prema vaspitanju dece ali i prema sebi.

Ljubica Bogetić – psiholog, psihoterapeut

Ako želite individualno savetovanje ili psihoterapiju na ovu temu pišite na –

eoscentar@gmail.com