Hipnoterapija za decu

///Hipnoterapija za decu

Kao što postoje hipnoterapijske senase za odrasle, postoje i za decu, stime što je je jezik i sam sadržaj seansi jednostavniji, maštovitiji i kreativniji kako bi ih deca bolje prihvatila i razumela.