lj3

Ljubica Bogetic

Ljubica Bogetić je psiholog, psihoterapeut i hipnoteraput. Završila je je edukacije iz transakcione analize, hipnoterapije I transpersonalne terapije i coachinga. Ima nacionalni i intenacionalni sertifikat za psihoterapiju.

Ima višegodišnje iskustvo u vođenju radionica, treninga i individualnom radu sa decom i odraslima. Napravila je više stručnih priručnika i konsultantskih treninga o razvoju socijalne i emocionalne inteligencije u poslovnom okruženju i upravljanju stresom…

Takođe radi individualan i grupni couchig sa roditeljima. Napravila je i trening i priručnike za roditelje „Dete pobednik“.

Razvila je psihoterapijski rad sa decom i adolescentima zasnovan na teoriji transakcione analize, art terapije i tehnikama hipnoterapije.

AUTORSKI SEMINARI za poslovne ljude:

 • Trening socijalnih veština
 •  Upravljanje stresom,
 • Upravljanje konfliktima,
 • Emocionalna inteligencija u biznisu

AUTORSKI TRENINZI ZA RODITELJE:

 • Trening za roditelje – DETE POBEDNIK
 • Faza negacije i napadi besa kod dece

AUTRSKE RADIONICE ZA DECU:

 • Internet zavisnost- zavisnost od mobilnih telefona i tableta
 • Asertivna komunikacija u vršnjackim grupama

Autor je brojnih tekstova iz primenjene psihologije o razvoju emocionalne I socijalne pismenosti i svesnom I odgovornom roditeljstvu. Redovno izlaže svoje radove na Kongresu psihoterapeuta Srbije.

Radila je u ruskoj klinici za bolesti zavisnosti, a sada ima svoj centar za edukaciju, savetovanje i psihoterapiju – EOSCENTAR, u kome radi psihološko savetovanje, psihoterapiju I life couching sa decom, odrasilma I porodicama.

Živi i radi u Beogradu. Mama je troje dece i takođe voli da piše terapijske priče za decu za šta joj inspiraciju daju njena deca.

OBLASTI RADA:

– RAD SA ODRASLIMA

 • Anksiozni poremećaji – anksioznost, strahovi, napadi panike, OKP
 • Menadžerski sindrom – stres, sindrom izgaranja (burnout)
 • Ljubavni problemi
 • Porodični problemi
 • Posttraumatski stresni sindrom
 • Pomoc žrtvama zlostavljanja

–  PORODIČNO I PARTNERSKO SAVETOVANJE

 • Bračni i partnerski problemi
 • Psihoedukacija roditelja
 • Odnosi roditelja i dece

– Psihoterapija i savetovanje DECE I ADOLESCENATA

 • Anksioznozni poremećaji -panični napadi, fobije, OKP
 • Teškoće sa učenjem, pamćenjem i koncentracijom
 • Strahovi kod dece
 • Depresija
 • Profesionalna orjentacija

HIPNOTERAPIJA i COACHING SA DECOM I ODRASLIMA

 • Promene starih navika
 • Lični razvoj

HOLOTROPNO DISANJE

 • Duhovni i lični razvoj

kontakt: eoscentar@gmail.com