lj3

Ljubica Bogetic

Ljubica Bogetić je psiholog, psihoterapeut, hipnoteraput i bahov praktičar. Završila je je edukacije iz transakcione analize, hipnoterapije i bahovih kapi. Ima nacionalni i intenacionalni sertifikat za psihoterapiju. Polje istraživanja su joj usmerena na poboljšanje odnosa unutar porodica i unutar radnih organizacija radi postizanja maksimuma sopstvenih potencijala i bolje produktivnosti svih članova. Razvila je psihoterapijski rad sa decom i adolescentima zasnovan na teoriji transakcione analize, art terapije, tehnikama hipnoterapije I bahovih kapi i koristi holistički pristup lečenju. Polje interesovanja i istažavanja su pomoć empatičnim ljudima iz toskičnih porodica.

Ima višegodišnje iskustvo u vođenju radionica, treninga i individualnom radu sa decom i odraslima:

AUTORSKI SEMINARI:

– Trening socijalnih veština

– Upravljanje stresom,

– Upravljanje konfliktima,

– Trening za roditelje – dete pobednik.

AUTRSKE RADIONICE:

– Internet zavisnost – za roditelje

– Komunikacija u vršnjackim grupama – za decu

Autor je brojnih tekstova iz primenjene psihologije o razvoju emocionalne I socijalne pismenosti, svesnom I odgovornom roditeljstvu, toksičnim odnosima…. Redovno izlaže svoje radove na Kongresu psihoterapeuta Srbije.

Radila je u ruskoj klinici za bolesti zavisnosti, a sada ima svoj centar za edukaciju, savetovanje i psihoterapiju – EOSCENTAR, u kome radi psihološko savetovanje, psihoterapiju I couching sa decom, odrasilma I porodicama.

OBLASTI RADA:

– RAD SA ODRASLIMA

 • Anksiozni poremećaji – anksioznost, strahovi, napadi panike, OKP
 • Menadžerski sindrom – stres, sindrom izgaranja (burnout)
 • Ljubavni problemi
 • Porodični problemi

–  PORODIČNO I PARTNERSKO SAVETOVANJE

 • Bračni i partnerski problemi
 • Psihoedukacija roditelja
 • Odnosi roditelja i dece

– Psihoterapija i savetovanje DECE I ADOLESCENATA

 • Anksioznozni poremećaji -panični napadi, fobije, OKP
 • Teškoće sa učenjem, pamćenjem i koncentracijom
 • Strahovi kod dece
 • Depresija
 • Profesionalna orjentacija

HIPNOTERAPIJA SA DECOM I ODRASLIMA

 • Promene starih navika
 • Lični razvoj
 • Ostavljanje pušenja
 • Zavisnost od hrane

HOLOTROPNO DISANJE

 • Duhovni i lični razvoj

BAHOVE KAPI

kontakt: eoscentar@gmail.com

 


Psihoterapija – transaksiona analitiza
Caoaching
Hipnoterapija
Psihoanaliza dece
Bahove kapi