ljubica-1

Ljubica Bogetić – MA psiholog, psihoterapeut, hipnoterapeut, kouč član udruženja transakcionih analitičara i psihoterapeuta Srbije i osnivač EOS CENTRA.

Pohađala je višegodišnje edukacije iz transakcione analize, hipnoterapije, koučinga, transpersonalne terapije kao i specijlističke seminare u radu sa decom, roditeljima i adolescentima….

Ima višegodišnje iskustvo u vođenju radionica i treninga od čega ima i autorske programe:

 • TRENING ZA RODITELJE – DETE POBEDNIK,
 • TRENING SOCIJALNIH VEŠTINA
 • UPRAVLJANJE STRESOM U ORGANIZACIJI (strss menagment)
 • UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA
 • PSIHOGIMNASTIKA
 • KAKO PRIVUĆI LJUBAV U SVOJ ŽIVOT

Autor je brojnih tekstova iz primenjene psihologije, a neke od njih možete čitati na sajtu EOS centra – www.eoscentar.com, ili slušati na youtube kanalu – Eos centar – Ljubica Bogetić. Autor je brojnih meditacija, afirmacija i hipnoterapiskih seansi koje možete videti na ovom blogu.

Redovno izlaže svoje radove na Kongresu psihoterapeuta Srbije.

Polje istraživanja i interesovanja su joj psihodinamika unutar porodice i njen uticaj na formiranje ličnosti i odluka koje čovek kasnije donosi u životu.

U radu sa klijentima ima holistički pristup ljudskom biću sagledavajući celokupan kontekst iz koga osoba dolazi i u odnosu na to postavlja optimalne ciljeve tretmana, pomažući im da otkriju svoj životni smisao, postave ciljeve i ostvare se u onome što žele da postignu u životu, odnosno da postanu životni pobednici.

Razvila je uspešnu integraciju transakcione analize, hipnoterapije i transpersonalne terapije.

Upešno obavlja terapiju dece, adolescenata i roditelja u cilju poboljšanja odnosa unutar porodice i postavljanje optimalnih ciljeva vaspitanja u skladu sa individualnim potencijalima deteta.

OBLASTI RADA:

– RAD SA ODRASLIMA

 • Anksiozni poremećaji – anksioznost, strahovi, napadi panike
 • Menadžerski sindrom – stres, sindrom izgaranja (burnout)
 • Ljubavni problemi
 • Porodični problemi
 • Depresija

–  PORODIČNO I PARTNERSKO SAVETOVANJE

 • Bračni i partnerski problemi
 • Rad sa parovima koji žele dete

– SAVETOVANJE RODITELJA I DECE

 • Negacija i napadi besa kod dece
 • Rivalstvo i ljubomora među decom
 • Poremaćaj spavanja
 • Poremećaj ishrane
 • Poremečaj govora
 • Teškoće sa učenjem, pamćenjem i koncentracijom
 • Strahovi kod dece

SAVETOVANJE ADOLESCENATA

 • Profesionalna orjentacija
 • Teškoće u školi
 • Problemi u porodici
 • Prevencija bolesti zavisnosti
 • Anksioznost
 • Problemi prilagođavanja

HIPNOTERAPIJA

 • Postizanje ciljeva – uspeh u školi, poslu, karijeri, roditeljstvu, ljubavi….
 • Menjanje navika – prestanak pušenja, prejedanja, grickanje noktiju…

KOUČING

 • Postizanje većeg uspeha u poslu, školi, karijeri, na porodičnom i ličnom planu…

kontakt: eoscentar@gmail.com