EOS centar je psihološko savetovalište koje se bavi psihoterapijom, savetovanjem i edukacijom dece i odraslih. Osnovano je još 2013. kao udruženje građanja da bi od 2017. funkcionisalo kao preduzetnička delatnost. Kancelarija savetovališta se nalazi na Novom Beogradu i YBC, ali je moguće imati i online psihoterapiju i inhaus obuku na lokaciji koja vama odgovara. Njen osnivač je Ljubica Bogetić – psiholog i psihoterapeut, autor brojnih tekstova, treninga, radionica i priručnika u domenu psihologije, psihoterapije.

PSIHOTERAPIJA ODRASLIH

Ankioznost je bolest novog doba. Gotovo da nema odrasle osobe koja živi i radi da povremeno nije anksiozna. Ali, preterana anksioznost može da sputava osobu u normalnom funkcionisanju, da joj smeta u obavljanju posla, u odnosima sa porodicom, u odgajanju dece…. Zato je psihoterapija jedno od najboljih rešanje za rešavanje uzroka anksioznosti. Kroz psihoterapiju osvešćujete i suočavate se sa svojih potisnutim emocijama koje predstavljaju uzrok vašeg problema. Učite tehnike kojim možete sebi da pomognete u datom trenutku. Sagledavate međuljudske odnose kojima ste okruženi i postavljate ih na zdraviji i funkcionalniji nivo. U radu sa klijentima koristimo različite tehnike transakcione analize, transpersonalne terapije, hipnoterapije i art terapiju, zavisno od same složenosti problema.Višegodišnja praksa je pokazala da najbolje rezultate psihoterapija daje ako traje od 6 – 12 meseci. Seanse se u početku održavaju jednom nedeljno, akasnije svake druge nedelje.

Kancelarija u YBC Novi Beograd

PSIHOTERAPIJA DECE

I deca mogu da budu anksiozna i depresivna. Ponekad zbog nerazvijenosti kognitivnog sistema i nedovoljne zrelosti, to ne mogu da prepoznaju kod sebe i direktno traže pomoć, pa tako svoje nezadovoljstvo često iskazuju kroz različite simptome.

Psihoterapija tu može dosta da pomogne da oni na njima jedinstven način nauče da prepoznaju, iskažu i da se izbore sa neprijatnim emocijama. Za psihoterapiju dece koristimo kombinaciju transakcione analize, hipnoterapije, art terapije i porodične terapije. Ponekad nije dovoljno da samo dete dolazi na terapiju već je potrebno uključiti celu porodicu.

Psihoterapija dece, podrazumeva i psihoterapiju porodice

Najbolje rezultate dajemo u psihoterapiji dece školskog uzrasta i tinejdžera. Ako je dete mladje, obično radimo mnogo više sa roditeljima.

Psihoterapija daje najbolje rezultate ako traje od 6 meseci do godinu dana i ako su i roditelji uključeni u sam terapijski proces. Učestalost je u početku jednom nedeljno, a kasnije svake druge nedelje.

HIPNOTERAPIJA

Hipniterapijske seanse mogu dosta da pomognu u rešavanju štetnih navika kao što su pušenje, prekomerno jedenje, loše navike ili slični disfunkcionalni obrasi ponašanje. Ali, pored toga može da pomogne i u promeni disfunkcionalni uverenja koja dovode do loših izbora partnera, problema u komunikaciji sa drugim ljudima, problema na radnom mesto…. Obično se hipnoterapija kombinuje sa psihoterapijom i takav sveobuhvatni pristup daje jako dobre rezultate. Ponekad ljudi ne žele da idu na psihoterapiju, već žele samo da reše jednu stvar koja im predstavlja problem, bez dodatne analize. U tom slučaju hipnoterapiaj treaje od 6 do 10 seansi i fokus je na rešavaju jednog problema. Nakon toga dobija se mp3 audio seansa koja se sluša narednih mesec dana.

Za svaki problem postoji resenje

TRENINZI I RADIONICE ZA RODITELJE

Vaspitanje je jedan sveohvatan pristup gde je prisutan transgeneracijski prenos. U poslednje vreme se sve više obraća pažnja na važnost vaspitnog uticaja roditelja na razvoj ličnosti dece, i dovodi se u pitanje transgeneracijsko prenošenje.

Trening za roditelje „Dete pobednik“

Zato se otvaraju i razne škole roditeljstva koje svaka na svoj način osvešćuju važnost učenja roditeljstva i vaspitanja.

Trening za roditelje „DETE POBEDNIK“ nudi sveobuhvatni pristup razvoja dece od začeća deteta do odraslog doba. Roditelji postavljaju svoje vaspitne ciljeve i uče kako da ih ostvare i da se osećaju kao životni pobednici i oni i njihova deca.

Trening može da bude grupni i individualni.

Grupni traje dva dana po 6 sati.

Individualni trenig traje 10 seansi.

Nakon treninga svi učesnici dobijaju priručnike sa svim vežbama i propratnim materijalima.

IN HOUS TRENINZI ZA ZAPOSLENE

Stress management

Naša specijalost je i sprovodjenje in-hous treninga za direktore, menadžere i druge rukovodioce u radnom okruženju. Obuke mogu da budu jednodnevni i dvodnevni treninzi na lokaciji koja se odredi, ali i online. Cilj naših treninga je obuka rukovodioca u cilju uspostavljanja pozitivne atmosfere na poslu koja dobrinosi poslovnoj efikasnosti i profitabilnosti. Rukovodioci koji primenjuju znanje i veštine koju dobiju na treninzima uspostvaljaju znatno bolju atmosferu na poslu, njihovi zaposleni su mnogo zadovoljniji i daju maksimalan učenik što utiče i na sam imidž kompanije.

Programi obuke za zaposlene su:

Emocijalna inteligencija u biznisu
Upravljanje stresom
Komunikacione veštine
Upravljanje konfliktima
Tipovi ličnosti u poslovnom okruženju