Transpersonalna psihologija – psihologija budućnosti

grof Pojam transpersonalno povezan je sa radom Abrahama Maslova i njegovim razumevanjem tzv. „vrhunskog iskustva“ (peak experience) koje nadilazi racionalnu ograničenu svest pojedinca i uvodi ga u mistično stanje sklada i jedinstva sa svime, u stanje dubokog razumevanja i spoznaje svega što postoji.

Sam pojam transpersonalno prvi je upotrebio psihijatar Stanislav Grof koji je proučavao iskustva ljudi tokom izmenjenih stanja svesti. Grof, Maslow i Tony Sutich pokrenuli su 1969. Journal of Transpersonal Psychology,  i Društvo transpersonalne psihologije (Association of Transpersonal Psychology), čiju su prvu međunarodnu konferenciju podržali Majka Tereza i Dalai Lama.

Transpersonalna psihologija integriše psihologiju istoka i zapada, psihološke koncepte i duhovne discipline.

Cilj transpersonalne psihologije je emocionalna sloboda, psihosomatsko zdravlje i duhovni rast. U ovoj vrsti terapije koristimo različite vežbe koje upuštaju um i telo i i kroz koje dolazite u kontakt sa vašim unutrašnjim JA i spoznajete unutrašnje strane svoje ličnosti.

Jedna od najpoznatijih vežbi transpersonalne terapije je hololotropno disanje, koja pomože isceljenju na više nivoua, kroz oslobadjanje negativnih emocija iz posdsvesti i tela. kroz ovu tehniku mnogi ljudi su uspeli da se oslobode prekomernog stresa i drugig nagomilanih negativnih emocija zbog koga su stvorili dosta disfunkcionalnih navika i ponašanja.

Tehnike transpersonalne terapije fokusuriju se na uzrok vašeg problema i uz kombinaciju sa drugim tehnikama mogu dosta da pomognu u rešavanju psihosomatskih i emocionalnih tegoba.

Psihologija budućnosti i holotropno disanje

grof2Na našem području skoro je objavljena i knjiga Stanislava Grofa „Psihologija budućnosti: primeri savremenog istraživanja svesti„, u kojoj je prikazan proces transpersonalne terapije i holotropnog disanja.

Ova sasvim nova knjiga, koja je zamišljena kao sumacija Grofove karijere i ranijih radova, predstavlja izvor koji nas upoznaje sa njegovim ogromnim doprinosom psihijatriji i psihologiji, a prvenstveno sa njegovim konceptom holotropnih iskustava, gde termin „holotropan“ označava „kretanje prema celosti“. Grof tvrdi da je osnovnim postavkama i konceptima savremene psihijatrije i psihologije neophodna radikalna revizija zasnovana na intenzivnom i sistematskom proučavanju holotropnih iskustava. On nagoveštava da bi radikalna unutrašnja transformacija čovečanstva i uzdizanje na viši nivo svesti mogli da budu jedina stvarna nada za opstanak čovečanstva u budućnosti.[/fusion_text][/one_full][/fullwidth]