pusenje

OSTAVITE ZAUVEK CIGARETE BEZ KRIZE !!!

Želite da ostavite cigarete, ali ne znate kako?

Više puta ste pokušavali da prestanete da pušite, ali ste osećali jaku želju za cigaretama i ponovo se vraćali staroj navici…

Plašite se nastupajuće nikotinske krize…

Obratite se stručnjacima!

Postoji nekoliko vrsta pristupa u tretmanu ostavljanja pušenja zavisno od toga koliko dugo osoba puši, koliko cigareta dnevno puši, da li je bilo pokušaja ostavljanja pušenja itd.

Na osnovu prvog intervuja određuje se vrsta tretmana i pristup.

Tretman obuhvata primenu hipnoterapije, psihoterapije i psihoedukacije, što nudi mogućnost odvikavanja od cigareta za 6-10 nedelja bez kriza i bez upotrebe dodatnih medikamenata i drugih sredstava posle kojih se ljudi vrlo brzo ponovo vraćaju staroj navici.

Tokom tretmana klijent shvata dubinske razloge korišćenja cigareta, menja svoja pogrešna uverenja o cigaretama i pušenju i razvija novu naviku koja će zameniti straru štetnu naviku.

Naučno je dokazano da navike možemo da promenimo samo ako ih zamenimo sa drugim navikama, ali potrebno je da se ta nova navika učvrsti i postane relativno trajni i automatizovani obrazac ponašanja. U suprotnom nastupa praznina koja se obično popunjava vraćanjem na stare obrasce ponašanja. To je jedan od glavnih razloga zašto se ljudi stalno vraćaju cigaretama.

Koncept stvaranja navika i uverenja podrazumeva ponavljanje koje dovodi do stvaranja novih nervnih veza u mozgu, jer mozak ne prihvata nove informacije ako se one ne ponove dovoljan broj puta. Zato je hipnoza jedan od najuspešnijih metoda za promenu navika i uverenja. Podrazumeva da se radi najmanje tri nedelje kako bi se stvorile nove nervne veze u mozgu koje će dovesti do stvaranja novog oblika ponašanja.

Program postepenog odvikavanja od pušenja je veoma uspešan i daje izuzetno dobre i trajne efekte, pod uslovom da osoba zaista želi i da je samostalno odlučila da ostavi cigarete.

Trajanje programa – 6-10 seansi. 

Program vodi – Ljubica Bogetić – psiholog, psihoterapeut, hipnoterapeut

        Sve informacije možete dobiti na email – eoscentar@gmail.com