imageskkTreći temperament naziva se radoznalim. Ovo su vrlo ekstravertna i druželjubiva deca motivisana da probaju, vide i čuju sve što život nudi. Imaju mnogo interesovanja i veliku potrebu za stimulacijom. Razvijaju osećaj o sebi kroz razmišljanja o svetu i odnosima koje ostvaruju.

Prilika za istraživanje

Ovoj deci su potrebne promene više nego drugoj deci, često ostavljaju stvari nedovršene i prelaze sa jednog na drugi doživljaj. Ako im se pruži prilika da istražuju, kasnije će naučiti da dublje zalaze u stvari i završavaju ono što su započeli.

Skretanje pažnje

Ova deca su kao leptiri koji idu sa aktivnosti na aktivnost, lako im je skrenuti pažnju, a tu osobinu je dobro iskoristiti i za smanjivanje otpora. Umesto razumevanja i organizacije ovoj deci je potrebno odvlačenje pažnje. Sa preusmeravanjem pažnje pojavljuje se deo njihove ličnosti spreman na saradnju. Obično mame male beba nose sa sobom celu kolekciju stvari od zvečki, glodalica i drugih igračaka koje služe za skretanje pažnje. To je dobar taktika za skoro svu decu nezavisno od temperamenta, a naročito za radoznalu.

Budite kreativni

Dobre taktike za skretanje pažnje su pevanje pesmica i pričanje priča. Kada su deca uznemirena pevanje pesmica pomaže u skretanju pažnje sa poblema i usmeriće ih na osećanje ljubavi i smirenosti. Čitanje priča je dobar metod da se dete smiri i utone u san, naročito ako je nemirno pre odlaska u krevet. Kroz povećanu kreativnost i imaginaciju, deca se pripremaju da lakše reše probleme koji ih u životu čekaju.

Površnost

Radoznala deca sklona su veselom raspoloženju, vedri su, društveni i lako se adaptiraju. Lako se sprijatelje i svi im se sviđaju, ali se ne vezuju duboko i nije ih lako povrediti. Teško im je da se usresrede na jednu stvar, skloni su da budu površni, zaboravni sa čestim emocionalnim usponima i padovima. Teško im je da razmišljaju o svojim postupcima, potrebno im je uvek iznova postavljati zahteve i pitanja. Roditelji ovakve dece ne treba da očekuju od njih da stvaraju red, naprotiv to je roditeljski posao. Na primer, ova dece neće raspremiti sobu ako im neko ne pomogne.

Podrška

Kada im se pruži prilika da se zabave istražujući, mogu da se koncentrišu i proniknu dublje u stvari. Skloni su da budu svaštare i da ne završavaju stvari do kraju, ali vremenom mogu da nauče da završavaju ono što su započeli. Posle sedme godine života potrebna im je čvrsta podrška da bi ostali usresređeni, i važno je odvojiti vreme da bi im pomogli i dali podršku.

Bez prave podrške, radoznala deca sklona su da postanu neodgovorna i površna i čestocartoon-group-friends-boys-girls-27849032 odbijaju sve odgovornosti koje im postavlja odrastanje. Kada im se pruži podrška na potreban način, postaju odgovorni, samopokretači, usredsređeni i samouvereni u ostvarivanju svojih ciljeva.

Priredila: Ljubica Bogetić – psiholog, psihoterapeut