Kako razviti samopouzdanje kod deteta? Psiholog ističe da su ovih 5 saveta veoma važni

Blic žena

Psiholog i psihoterapeut Ljubica Bogetić je istakla veoma važne stvari koje svako dete treba da zna, kako bi razvilo samopouzdanje i sigurnost u sebe.

Ako želite da pomognete deci da unutar sebe pronađu snagu za suočavanje sa životnim izazovima i da u punoj meri razviju svoj potencijal, usadite im 5 važnih poruka pozitivnog vaspitanja. Najvažnije savete za Blic ženu govori Ljubica Bogetić, psiholog i psihoterapeut.

Saveti koje je psiholog Ljubica navela mogu pomoći deci da razviju samopouzdanje i da budu sigurniji u sebe.

1. U redu je biti različit

Svako dete ima jedinstvene potrebe, vrline, mane, izazove, temperament, tip ličnosti, a različiti su i načini na koje deca uče. Takođe, vrlo je važno uvažiti i polne razlike. Na primer, devojčice i dečaci imaju različite potrebe za izražavanjem ljubavi. Devojčicama često treba više pažnje, a dečacima više poverenja. Zato je važno osluškivati i prilagoditi komunikaciju različitim potrebama deteta.

2. Greške su normalne

Svi ljudi greše, i to je normalno, prirodno i očekivano. Ako pogrešimo, to ne znači da nešto nije u redu sa nama i važno je da ne odreagujete kao da to nije smelo da se desi. Deca najbolje uče na primerima, pa zato pred decom priznajte sopstvene greške i tako im pružite podršku.

3. Negativna osećanja treba pokazati

Osećanja kao što su bes, tuga, strah, bol, frustracija, razočaranje, zabrinutost, stid, ljubomora, nesigurnost, prirodna su i normalna. Zato učite decu da ispoljavanju negativna osećanja, iako mesto i vreme ispoljavanja nisu uvek najpogodniji. Ono što roditelji potiskuju, deca otvoreno izražavaju, a tome još pridodaju i svoja uzburkana osećanja.

Cilj je da naučite decu da budu svesna svojih osećanja, tako što ćete ih saslušati i pomoći im da ih razlikuju. Učeći da osećaju i da se bave negativnim emocijama, deca najefikasnije nauče da se osamostale, razviju osećaj individualnosti i postepeno se uče sigurnosti, kreativnosti, saosećanju, intuiciji, ljubavi i sposobnosti da isprave grešku. Samo na taj način oni će biti svesni sebe i razviti samopouzdanje.

4. Normalno je želeti više

Često deca dobijaju poruku da suviše žele, da su sebična i razmažena, da su nezahvalna jer žele mnogo. Pozitivno vaspitanje zastupa stav da učimo decu kako da traže ono što zaista žele uz poštovanje drugih. Tako će biti slobodna da traže ono što žele, a da ih ne bude sramota, dok će roditelji naučiti kako da kažu „ne“, a da se ne uznemire.

5. Treba da zna da kaže NE

Deci treba dozvoliti da kažu „ne“, ali treba da znaju da njihovi roditelji imaju poslednju reč. Dopuštajući im da kažu „ne“, deci se otvaraju vrata da izraze svoja osećanja, da otkriju šta žele i onda se sa roditeljima dogovaraju oko toga. To ne znači da će uvek biti po njihovom. Kada saslušate ono što dete želi, omogućavate mu da bude spremno za saradnju, a da ne mora da potiskuje svoju prirodu. Postoji velika razlika između usklađivanja i poricanja naših potreba. Usklađivanje znači podići želje na nivo roditeljskih namera da te želje ostvari, a poricanje podrazumeva potiskivanje želja i osećanja i potpuno potčinjavanje željama roditelja. Prilagođavanje želje i volje zove se saradnja, a potčinjavanje volje zove se poslušnost.

Stoga, pričajte sa svojom decom, objasnite im najvažnije stvari, naučite ih i podržavajte u svemu što rade ispravno. Samo na taj način će ono biti srećno, samopouzdano i sigurno, a vi ćete biti ponosni.