50612257_238602443726525_387249902268186624_nZavrsila Filozofski fakultet u Beogradu, odsek za psihologiju-nivo mastera.

Zavrsila edukaciju za Transakcionog analitičara-praktičara.

Položen državni ispit za rad u Zdravstvenim ustanovama pri Ministarstvu zdravlja.

Dvadesetogodišnje radno iskustvo na odeljenju psihijatrije u Zdravstvenom centru Zaječar u oblastima psihodijagnostike dece i odraslih, savetodavnog i terapijskog rada, sudskog veštačenja, komisijskog rada.

Vodila je Savetovalište za adolescente, bila koordinator projekta Decjih  centara u Zajecaru pod pokroviteljstvom Save the Children Fonda i ECHO-a, tvorac i koordinator projekta „Deca sa posebnim potrebama zasluzuju sansu“ pod pokroviteljstvom BCIF-a, koordinator pravno-psiholoskog savetovalista za decu i zene zrtve nasilja pod pokroviteljstvom Holandske ambasade, saradnik na projektu za decu sa Down sy.

Autor je više naučno-istraživačkih radova prezentovanih na Saborima i Kongresima psihologa u zemlji i inostranstvu.

OBLASTI RADA:

  1. Psihološko testiranje

– procena intelektualne efikasnosti

– procena ličnosti

– procena psihoorganskih promena kod starih lica

– psihodijagnostička procena raznih oblika duševnih smetnji i poremećaja

  1. Rad sa odraslima

– Razni oblici depresivnih poremećaja

– Anksiozni poremećaji – anksioznost, panični napadi anksioznosti, strahovi

– Problemi svakodnevnog življenja (poslovni, emotivni, bračni…)

– Problemi gerijatrijske populacije

  1. Rad sa adolescentima

– Problemi adaptacije

– Školski i porodični problemi

– Anksioznost

– Savetodavni rad sa roditeljima

  1. Savetodavni rad sa decom sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima