Komunikacione i socijalne veština

Usp546137 141376599323198 100003525761803 153397 522988571 neh u biznisu se meri i uspešnom komunikacijom i sposobnošću upravljanja ljudima. Menadžeri žele da poboljšaju produktivnost i efikasnost osoblja; zaposleni žele friendly radnu atmosferu, fer-play svojih saradnika, ali i dobar odnos sa šefom; prodavci, bilo da nude proizvode ili usluge, žele da dopru do svojih korisnika…svi biznis akteri bi voleli da komunikacija teče glatko, bez zastoja, ukrštanja, tenzija i konflikata. Da li je to utopija? Da li je moguće uvek naći „pravu reč koja će da otvori i gvozdena vrata“?… Moguće je. Ali KAKO?

Susretali ste se sa mnogim komunikacionim strategijama. Možda su vam se i dopale, ali niste ih memorisali i ne primenjujete ih. Sve više radite na sebi i imate utisak da vas to još više udaljava od cilja, jer je oko vas haos i džungla. Ponašate se prema ljudima, onako kako biste voleli da se oni ponašaju prema vama: sa poštovanjem, kultivisano, ali nekako je to kontraproduktivno. Da li treba da budete na Vi sa svojim saradnicima? Šta da radite sa nekulturnim, „teškim“ ljudima? Da li treba njih da vaspitavate? Kako da ostvarite uspešan biznis u ovim poljuljanim vremenima, gde su se sve vrednosti degradirale?sastanci

Prvo, da dekontaminiramo jednu predrasudu: ne treba da se ponašate prema drugima kao da su vaši klonovi. Ljudi se razlikuju, i to je u redu. Za svakoga ko stoji ispred vas postoje otvorena vrata, ali i vrata zamke. Samo treba da znate: ko ste vi, a ko je ispred vas i da naštimate komunikacioni tok. KAKO? To je predmet ovog treninga: komunikacione strategije.

 Seminar je od velikog značaja menadžmentu i HR službama. Tokom treninga polaznici uče kako da procene tip ličnosti i kapacitete svojih zaposlenih i na osnovu toga im na pravi načine dodele odgovarajuće zadatke. Uče i najbolje načine komunikacije za različite tipove ličnosti, što omogućava da promenom načina kako kažete to što kažete, menjate rezultat rada zaposlenih i klimu u radnoj organizaciji. Sa ovakvim načinom rada poIMG 0777stiže se mnogo bolji rezultati u poslu jer se ne gubi vreme na pogrešne zahteve koji su dati pogrešnim osobama, dolazi do bolje atmosfere u radu i poboljšanja medjuljudskih odnosa u firmi.

Polaznici ovog seminara uče kako da unaprede svoju socijalnu inteligenciju, koja je najvažnija za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa. Svako ko vodi radnu organizaciju i radi sa ljudima mora da ima razvijene socijalne veštine da bi taj posao bio uspešno odrađen, jer menadžment podrazumeva upravljanje poslom uz pomoć ljudi.

Kome je namenjen?

Namenjen je svima koji žele da unaprede svoje komunikacione veštine i da im svaka interakcija teče glatko i bez zastoja, a posebno je efikasan za menadžment, HR profesije, PR i ostale medijske profesionalce, humanističke, uslužne i ostale profesije koje se baziraju na kontaktima.

Zasto bih došao?

comZato što biram da budem uspešan. Ni visoki IQ, ni akademsko obrazovanje, ni dobro poznavanje tehnika, neće vam garantovati da ste socijalno vešti, da umete da učinite da komunikacija teče glatko, bez zastoja, ukrštanja, tenzija i konflikata. Potrebno je da se razvijaju meta-sposobnosti.
Meta znači iznad, jer ove sposobnosti su moderator svih naših urođenih kapaciteta, i srećom manje su genetski ograničene, jer se mogu uspešno učiti čitavog života. U te meta-sposobnosti spadaju: emocionalne, socijalne, komunikacione veštine…. U teoriji se fokus sada stavlja na pojmove emocionalne inteligencije (EQ), socijalne inteligencije (SQ)… a u praksi se razvijaju tehnike usvajanja i vežbanja tih veština.

Sadržaj treninga:

Razvoj emocionalne i socijalne inteligencije

Upravljanje emocijama

Osnove asertivne komunikacije

Kritikovanje i pohvaljivanje

Upravljanje konfliktima

Tipovi ličnosti u poslovnom okruzenju

Načini komunikacije sa različitim tipovima ličnosti

Hipnoterapijska seansa za asertivnost

Poklon: Učesnici dobijaju PDF priručnik i audio hipnoterapijsku seansu za sertivnost

Trening vodi:

Ljubica Bogetić – psiholog, psihoterapeut, hipnoterapeut

Trajanje :

Dva dana od šest sati sa pauzom za ručak, obično se radi vikendom, ukupno 12 sati treninga

Individualalan i online trening – 10 seansi

Informacije i prijava: eoscentar@gmail.com