Pred izazovima vremena u kome živimo roditelji su sve zbunjeniji oko toga kako treba da postupaju sa decom, kako da ih vaspitavaju, kakav sistem vrednosti da im prenesu, kako da im pomognu da se snađu u vremenu u kome odrastaju i steknu pozitivnu sliku o sebi, drugima i svetu koji ih okružuje…

Činjenica je da u našem društvu ima sve više problema poput nasilja među mladima, bolesti zavisnosti, maloletničke delikvencije, veliki broj neuroza, psihoza i psihosomatskih oboljenja….

Da bi se uticalo na smanjenje svih ovih oblika psihosocijalnih problema, važna je prevencija, a jedan od najvećih faktora prevencije jeste vaspitanje, i upravo zato je prezentacija00045edukacija roditelja, vaspitača i nastavnika ključna u stvaranju zdravlja budućih generacija, jer oni su ti koji najviše utiču na formiranje ličnosti dece, a deca čine našu budućnost.

Važno je da shvatite da se RODITELJSTVO UČI. Ono se ne prenosi samo sa generacije na generaciju već se uči iz dana u dan, iz godine u godinu…

Svako može da naučite kako da budete dovoljno dobar i odgovoran roditelj koji ima uticaj na to kakvo će biti naše društvo.

Biti roditelj, vaspitač, učitelj… ili bilo ko ko se bavi decom jeste najodgovnija uloga u društvu, zato što oni stvaraju nove generacije, a one će stvarati buduće itd. Zato bi za zdravlje društva ovo bio najveći zadatak, edukovati roditelje kako da pomognu deci da budu zdravi (emotivno, mentalno i fizički), zadovoljni i uspešni i da to prenose na dalje generacije, i upravo to je cilj ovog seminara.

Jedna od navažnijih stvari koji svi roditelji mogu da urade, jeste da rade na sebi i budu zadovoljni sa sobom i svojim odlukama. Samim tim sto su roditelji zadovoljni i deca će biti zadovoljna pored njih jer NAJBOLJI RODITELJ JE ZADOVOLJAN RODITELJ!

Na našem seminaru roditelji uče kako da pomognu sebi da budu zadovoljni, kako bi bili dobar model svojoj deci, zatim kako da postave cilj vaspitanja i metode i tehnike kako da taj cilj i ostvare.

Polazište ovog seminara su višegodišnja istraživanja (kvalitativna i kavantitativna) koja sam radila u ustanovama za mentalno zdravlje, gde sam ispitivala razlike u vaspitanju i porodičnoj dinamici ljudi koji su kao odrasle osobe imali neke od psihičkih tegoba (bolesti zavisnosti, pojedine vrste neuroza i psihoza, delikventno ponašanje…) i onih koji to nisu.

prezentacija00027U svim tim istraživanjima ističu se nekoliko zaključaka.

Jedna se odnosi na samu porodičnu klimu i psihodinamiku unutar porodice, druga se odnosi na dimenzije vaspitanja, a treća na rane odluke koje su kao deca doneli pod uticajem roditeljskih poruka i koje ih prate ceo život.

Jedna od generalnih razlika jeste da jedni sebe smatraju kao životne pobednike, a drugi kao životne gubitnike.

Ta istraživanja su bila polazište za pravljenje seminara tokom koga bi roditelji stekli znanja i veštine kako bi pomogli svojoj deci da budu zdravi, zadovoljni, sigurni i slobodni, što bi mi nazvali da izgrade pobednički životni scenario.

Program je koncipiran na grupnom radu, kroz obradu teorijskih koncepata transakcione analize i pozitivne discipline kroz praktične savete i vežbe u kojima roditelji stiču svest o značaju rada na sebi i uspostavljanju dobrog odnosa sa decom, razumevanju faza razvoja, negacija i otpora kroz koje deca prolaze i formiranju vaspitnih stavova koji vode ka optimalnom cilju vaspitanja.

Ovaj trening je idealan za sve one koji žele da budu bolji roditelji i da im deca budu zadovoljna i uspešna.

Pored toga, ovaj trening je od koristi i vaspitačima koji žele da unaprede svoj odnos sa decom u kolektivu.

Cilj ovog treninga je da roditelji nauče:

  • Da upoznaju sebe kao roditelje?
  • Kako da uspostave dobar odnos sa svojom decom?
  • Kako da postave optimalan cilj vaspitanja?
  • Da razumeju razvojne karakteristike svakog uzrasta?
  • Kakve poruke da upućuju deci, a kakve ne?
  • Kako da pomognu deci da steknu pozitivnu sliku o sebi, drugima i svetu u kome žive?
  • Kako da pomomognu deci da budu životni pobednici?

Sve teme se obrađuju kroz lične radove učesnika, sa posebnim osvrtom na probleme koji muče većinu roditelja kao što su:
napadi besa, problemi sa ishranom, spavanjem i govorom, ljubomorom kod dece, problemi sa separacijom, problemi u školi…

Nakon seminara roditelji se osećaju ohrabreno, osnaženo i kompetentno da preduprede, prepoznaju i reše svaku potencijalnu konfliktnu situaciju, menjaju i obogaćuju svoje vaspitne stilove i sebi daju dozvolu da budu dovoljno dobri roditelji, a svojoj deci da postanu – ŽIVOTNI POBEDNICI.

Kome je program namenjen?

Program je namenjen prvenstveno roditeljima, vaspitačima, učiteljima, nastavnicima i svima koji se bave decom.

Trajanje treninga

Trening može da se izvodi individualno ili grupno, on-line ili uživo.

Individualni trening traje 10 seansi.

Grupni trening traje 2 vikenda, odnosno 4 dana, sa pauzom za rucak.

Na kraju treninga svi učesnici dobijaju pdf priručnik za roditelje od 150 strana, sa deteljno opisanim teorijskim konceptom i audio hipnoterapijsku seansu – uspešan i zadovoljan roditelj.

Autor i voditelj programa:

Ljubica Bogetić – psiholog, pedagog, psihoterapeut, hipnoterapeut, coach

PRIJAVE I PITANJA SLATI NA EMAIL – EOSCENTAR@GMAIL.COM