Roditeljstvo

//Roditeljstvo

Tekstovi koji pomažu roditeljima da rade na sebi i da razumeju svoju i tuđu decu – o razvojnoj psihologiji, psihoterapiji dece, vaspitanju, roditeljstvu, porodičnoj terapiji. Blog vodi i uređuje Ljubica Bogetić – psiholog, psihoterapeut.

6 01, 2016

Prijemčivoj deci potrebni su rituali i ritam

6. januara 2016.|Roditeljstvo|0 Comments

Četvrti tip temperamenta, pored osetljivog, aktivnog i radoznalog su prijemčiva deca. Kao što smo i ostale tipove opisali, tako ćemo i u ovom poslednjem skrenuti pažnju kako na osobine temperamenta, tako i na strategije za smanjivanje otpora i stimulisanje saradnje, a sve u cilju pokretanja prirodnih potencijala svakog deteta. Ova deca žele da znaju šta [...]

5 12, 2015

Radoznaloj deci potrebno je odvlačenje pažnje

5. decembra 2015.|Roditeljstvo|0 Comments

Treći temperament naziva se radoznalim. Ovo su vrlo ekstravertna i druželjubiva deca motivisana da probaju, vide i čuju sve što život nudi. Imaju mnogo interesovanja i veliku potrebu za stimulacijom. Razvijaju osećaj o sebi kroz razmišljanja o svetu i odnosima koje ostvaruju. Prilika za istraživanje Ovoj deci su potrebne promene više nego drugoj deci, često [...]

25 11, 2015

Aktivnoj deci treba organizacija

25. novembra 2015.|Roditeljstvo|0 Comments

U predhodnom tekstu pomenuli smo četiri vrste temperamenta i četiri veštine kojima se otpor svodi na minimum i govorili smo o deci osetljivog temperamenta. Za razliku od osetljive dece koja traže dosta razgovora, razumevanja i aktivnog slušanja, deci aktivnog temperamenta, pored toga, energija je usmerena na pokret, radnju i akciju. Ako im je dosadno, njihove emocije često umeju [...]

16 11, 2015

Osetljiva deca traže razumevanje

16. novembra 2015.|Roditeljstvo|0 Comments

U istoriji psihologije postoji dosta podela temperamenta, ali kada govorimo o veoma maloj deci i njihovim potrebama, dr Grej govori o četiri vrste temperamenta. Ni jedan od njih nije bolji ili lošiji od drugih, samo su različiti i dobro je ako možemo dete da svrstamo u neki od njih. Dešava se da neka deca imaju [...]

10 11, 2015

Smanjivanje otpora kod dece

10. novembra 2015.|Roditeljstvo|0 Comments

Pozitivan pristup odnosa prema deci ističe potrebu za saradnjom kao prirodnu potrebu, koju svako dete ima u sebi. Umesto zahteva poslušnosti, ovaj pristup koristi otpor deteta kako bi ojačalo njihovu želju za saradnjom. Neprestani pokušaji da se slomi volja deteta, gasi prirodnu potrebu za saradnjom. Negovanjem detetovih potreba baš kada pokazuju otpor, na najefikasniji način [...]

5 11, 2015

Pet poruka pozitivnog vaspitanja

5. novembra 2015.|Roditeljstvo|0 Comments

Dr Džon Grej u svom delu “Deca su iz raja” govori o pet poruka pozitivnog vaspitanja uz koje ćete pomoci svojoj deci da unutar sebe pronađu snagu da se suoče sa životnim izazovima i da u punoj meri razviju svoj potencijal. Tih pet poruka glase: 1.U redu je biti različit - svako dete ima jedinstvene [...]