lj3

Ljubica Bogetic

Ljubica Bogetić je pedagog, psiholog, TA psihoterapeut i hipnoteraput. Završila je je edukacije iz transakcione analize, hipnoterapije I transpersonalne terapije. Polje istraživanja su joj usmerena na poboljšanje odnosa unutar porodica i unutar radnih organizacija radi postizanja maksimuma sopstvenih potencijala i bolje produktivnosti svih članova. Razvila je psihoterapijski rad sa decom zasnovan na teoriji transakcione analize i tehnikama hipnoterapije.

Ima višegodišnje iskustvo u vođenju radionica i treninga od čega ima i autorske treninge:

Trening socijalnih veština

Upravljanje stresom,

Upravljanje konfliktima,

Timski rad

Trening za roditelje – dete pobednik.

Autor je brojnih tekstova iz primenjene psihologije o razvoju emocionalne I socijalne pismenosti i svesnom I odgovornom roditeljstvu. Redovno izlaže svoje radove na Kongresu psihoterapeuta Srbije.

Radila je u ruskoj klinici za bolesti zavisnosti, a sada ima svoj centar za edukaciju I savetovanje – EOSCENTAR, u kome radi psihološko savetovanje, psihoterapiju I life couching sa decom, odrasilma I porodicama.

OBLASTI RADA:

– RAD SA ODRASLIMA

 • Anksiozni poremećaji – anksioznost, strahovi, napadi panike, OKP
 • Menadžerski sindrom – stres, sindrom izgaranja (burnout)
 • Ljubavni problemi
 • Porodični problemi
 • Blaži oblici depresije
 • Postizanje većeg uspeha u poslu, školi, karijeri, na porodičnom i ličnom planu…

–  PORODIČNO I PARTNERSKO SAVETOVANJE

 • Bračni i partnerski problemi
 • Psihoedukacija roditelja

– Psihoterapija i savetovanje DECE I ADOLESCENATA

 • Teškoće sa učenjem, pamćenjem i koncentracijom
 • Strahovi kod dece
 • Anksioznozni poremećaji -panični napadi, fobije, OKP
 • Depresija
 • Profesionalna orjentacija

 

kontakt: eoscentar@gmail.com