logo_small EOS CENTAR bavi se edukacijom, savetovanjem, psihoterapijom i coachingom pojedinaca i porodica u cilju harmonizacije odnosa unutar porodice, postizanja cilja vaspitanja i većeg uspeha u životu.

Osnovni moto centra EOS je„Pronaći smisao svog života i postati životni pobednik!!!“

Edukativni sadržaj je usmeren na područje vaspitanja i komunikacije, kako unutar radnih organizacija, tako i unutar porodice, pa se u okviru centra održavaju specijalizovani programi:

 • Trening za roditelje – DETE POBEDNIK 
 • Trening socijalninh veština
 • Upravljanje stresom
 • Upravljanje konfliktima
 • KAKO PRIVUĆI LJUBAV U SVOJ ŽIVOT?

U centru se koriste različite metode edukacije i psihoterapije:stres

 • tranasakciona analiza
 • transpersonalna terapija
 • hipnoterapija
 • coaching

OBLASTI RADA:

 • individualno psihološko savetovanje i coaching
 • porodična i bračna terapija
 • psihološko savetovanje roditelja, dece i adolescenata

 

Specijalizovani smo za on-line savetovanje preko skajpa, koje je naročito korisno za ljude sa ovih područja koji žive u inostranstvu, a žele da imaju psihološko savetovanje na maternjem jeziku, kao i za ljude koji često putuju i žele da iz bilo kog mesta imaju savetovanje i psihoterapiju.

Vaš termin, online ili uživo, možete da zakažete na email: eoscentar@gmail.com

Osnivač i voditelj :

Ljubica Bogetić – MA psiholog, psihoterapeut, hipnoterapeut, coach član udruženja transakcionih analitičara i psihoterapeuta Srbije i osnivač EOS CENTRA

Oblasti kojima se bavimo:

 • Anksiozni poremećaji
 • Prevencija bolesti zavisnosti
 • Porodične i emocionalne teškoće
 • Profesionalna orjentacija
 • Teškoće sa učenjem, pamćenjem i koncentracijom
 • Psihološko savetovanje roditelja
 • Strahovi kod dece