PSIHODIJAGNOSTIKA i psihološko testiranje

iqPsihodijagnostika je u kliničkoj psihologiji primenjena naučna disciplina i veština čiji je predmet razumevanje pojedinca, njegovog ponašanja kao i psihičke bolesti putem heterogene skupine dijagnostičkih instrumenata (skala, upitnika, testova, projektivnih tehnika i kliničkog intervjua). Takodje je cilj psihodijagnostike procena i merenje različitih dimenzija ličnosti (crta ličnosti, intelektualne efikasnosti, oblika psihopatološkog ispoljavanja …).

Psihodijagnostička procedura i psihološko testiranje se mogu izvesti na ličnu inicijativu klijenta, klijentovog psihoterapeuta ili ordinirajućeg psihijatra. Sami klijenti se testiraju iz želje da saznaju svoj IQ , da otkriju svoje potencijale ili strukturu ličnosti, da uvide svoje  sposobnosti za odredjene studije ili profesiju… Klijentov psihoterapeut ili ordinirajući psihijatar šalje klijenta na psihološko testiranje u cilju diferencijalno – dijagnostičkog postupka, procene aktuelnog psihičkog stanja, podobnosti za konkretan psihoterapijski metod, procene efekata primenjene terapije …

Sprovodi se individualno ili grupno stim da je u psihoterapijskoj praksi najučestaliji individualni pristup.iq4

Osnovna psihodijagnostička baterija obično podrazumeva test intelektualnih sposobnosti, test ličnosti i određene specifične inventare koji procenjuju trenutno psihičko stanje. Sprovodi je diplomirani psiholog koji je obučen za primenu i interpretaciju psihodijagnostičkih testova i metoda.