Psihoterapija dece i adolscenta izgleda malo drugacije od psihoterapije odraslih. Obično radimo sa decom od 9 do 18 godina, a za mladju decu uglavnom više radimo sa roditeljima.

Za prvi satanak dolaze roditelji sami gde daju osnovne informacije o porodičnoj anamnezi, razvoju deteta od prenatalnog perioda do sada, vaspitanju , drugim bitnim osobama u životu deteta i simptomima koje primećuju kod deteta kao npr.anksioznost, strahove, depresivnot, probleme u školi, sa vršnjacima u porodici itd. Nakon toga imamo prvi susret sa detetom gde ulazi u početku sa roditeljima a nakon nekog vremena roditelji izlaze i ostavljaju nas same. Nakon prvog susreta sa detetom pravimo cilj, plan i ugovor tretmana. Vrlo je važno da roditelji razumeju psihoterapijski proces i da imaju poverenje jer im se ponekad čini da se deca samo igraju, pričaju i zabavljaju se.

Dete dolazi na psihoterapiju jednom nedeljno u dogovoreno vreme i ostaje tu 60 min. Tokom seanse, u zavisnosti od uzrasta i zrelosti dece razgovaramo o raznim temam bitnim za dete ali i crtamo, igramao se sa peskom, plastelinom, radimo vežbe disanja vizuelizacije i imaginacije, sve što je potrebno za terapijski. Ponekad deca u zavisnosti od želje roditelja mogu da dobiju i bahove kapi za specifičan problem na kome se trenutno radili ili snimak hipnoterapijske sease koju mogu da slušaju kod kuće po odeređenim pravilima.

Posle svakih 4, 5 seansi sa detetom, imamo seansu sa roditeljima, gde razgovaramo o opštoj predstavi šta se sa detetom dešava, kako teče terapija, koja su sve moguća rešenja i šta oni mogu da urade kako bi njihov odnos i komunikacija bili bolji i kako bi se dete osećala bolje, sigurnije, smirenije…

Takođe je bitno da roditelji znaju da u psihoterapijskom procesu imamo ugovor o diskreciji odnosno o poverljivosti. To podrazumeva da sve što dete kaže ne prenosi se roditeljima, osim ako samo dete to ne želi. Ono što može da se prenese roditeljima bez pitanja deteta je samo u slučaju ako dete planira da povredi sebe ili drugoga.

Tokom procesa terapija ponekad se dešavaju nesvesni otpori, kada dete sabotira terapijski proces i promenu… Bitno je da roditelji razumeju da se to dešava, ali da ne treba odustajati i prekidati tretman zbog toga, već to iskoristiti za analizu zašto dete sabotira promenu.

Tačno trajanje tretmana ne možemo uvek precizno da predvidimo jer to zavisi od samog deteta i konteksta na kome se radi, ali prosečno tretman traje od 20 do 40 seansi, gde na svakih 4,5 seansi imamo jednu seansu sa roditeljima odvojeno ili zajedno.

Ukoliko želite da zakažete prvi susret za vaše dete pišite na eoscentar@gmail.com.

Terapije vodi Ljubica Bogetić – psiholog, pedagog, sertifikovani psihoterapeut transakcione analize, bahov praktičar i hipnoterapeut.