teenPreventivne aktivnosti usmerene su na sprečavanju kako mentalnih poremećaja jedinke, i razvoju bolesti zavisnosti, tako i na saniranju poremećenih socijalnih odnosa u porodici i šire. Osnova svih preventivnih aktivnosti treba da bude sadržana u rečenici – „bolje sprečiti nego lečiti“. Centar Eos je predviđen da se bavi primarnom prevencijom, odnosno otklanjanjam uzroka poremećaja psihološkim, edukacijskim i vaspitnim merama.

Osnovna delatnost centra EOS je prevencija, tj. rad sa tinejdžerima kojima je potrebna stručna pomoć i razumevanje kako bi se na vreme sprečile kasnije posledice. Dakle, radi se proaktivno.

Ideja je da mladi koji pokazuje tendencije poremećaja ponašanja imaju tretman u vidu prevaspitavanja i edukacije, koji se sastoji od terapijskog, kreativnog rada i pomoći pri učenju.

Pored toga poseban akcenat se stavlja na edukaciju roditelja kroz projekat „Škola za roditelje“, u kome će roditelji dobiti stručna znanja iz oblasti vaspitanja i steći novi uvid u razumevanje specifičnih snaga svog deteta, kao i projekat „Kako prepoznati zavisnost“ gde će roditelji dobiti stručna znanja kako bi na vreme prepoznali da li je njihovo dete u opasnosti od nekih od bolesti zavisnosti.