perfekcionizam-3Socijalna inteligencija podrazumeva i poznavanje sebe i svog sagovornika kako bi se obe strane adaptirale jedna drugoj i ostvarile uspešan odnos.

Jedna od ključnih stvari koja se posmatra u toj tipologiji ličnosti jesu i imperativi ili prisilna motivacija, odnosno ponašanje koje predstavlja nesvesni odbrambeni mehanizam  i potrebu da se ljudi osećaju vredno i voljeno samo ako ispune određeni uslov. Neki od tipičnih mehanizama su da osoba mora da bude savršena, da ugađa drugima, bude jaka, trudi se ili žuri. Ovi mehanizmi deluju po principu „vredim samo ako sam savršen, jak, trudim se, žurim, ugađam drugima….“

Ljudi koje često okarakterišemo kao perfekcioniste imaju prisilu da vrede samo ako su savršeni u onome što rade, ili u određenoj oblasti života koja je za njih važna (posao, ljubav, izgled, znanje, higijena…). Iako je potreba da se bude bolji važan cilj u životu i jedan od načina ljudske ekspresije rada na sebi, u nekim slučajevima radi se o patološkom perfekcionizmu. Primer za to su žene koje ne mogu da izađu iz kuće ako nemaju perfektnu šminku i nisu savršeno uklopile garderobu, ili student koji ne može da izađe na ispit ako ne zna knjigu od korice do korice. Ovakav način unutrašnjeg razmišljanja nije funkcionalan jer često takve osobe budući da dugo ne izlaze na ispit, teško završe i fakultet ili to studiranje dugo traje.

Unutrašnje razmišljanje takvih ljudi je da moraju da budu najbolji, jer ako nisu najbolji onda ne vrede, ili ako nisu najbolji nastupiće katastrofa… To svakako nije izraz stvarne potrebe, već prisilne potrebe. Ovakve osobe nemaju pravo na grešku i prosečnost, te tako se troši puno energije i vremena na one aspekte života u kojima želi da ostvari savršenstvo, ali zato im ne ostaje dovoljno za druge aspekte života. Ljudi sa ovakvim imperativom teško se opuštaju, ne znaju šta da rade kada ništa ne rade, osećaju se kompetentnim, ali ne i voljenim.

Komunikacija sa ovakvim ljudima treba da bude zahtevajuća, usmerena na mišljenje, sa jasnim pitanjima i zahtevima.

Autor: Ljubica Bogetić – MA psiholog, psihoterapijski savetnik