autismPozitivan pristup odnosa prema deci ističe potrebu za saradnjom kao prirodnu potrebu, koju svako dete ima u sebi. Umesto zahteva poslušnosti, ovaj pristup koristi otpor deteta kako bi ojačalo njihovu želju za saradnjom. Neprestani pokušaji da se slomi volja deteta, gasi prirodnu potrebu za saradnjom.

Negovanjem detetovih potreba baš kada pokazuju otpor, na najefikasniji način smanjujemo otpor i ne ugrožavamo im volju.

Dr Grej govori o četiri načina kojim se neguje volja i svodi otpor na minimum

  1. 1.Slušanjem i razumevanjem
  2. 2. Pripremom i organizacijom
  3. 3.Skretanjem pažnje i usmeravanjem
  4. 4.Ritualima i ritmom

Da bi prestalo da pruža otpor i osetilo potrebu da sarađuje, dete bi trebalo da dobije razumevanje, strukturu, ritam i smernice. Iako su ove potrebe karakteristične za svu decu, svako dete je jedinka za sebe i može imati različite potrebe u nekoj oblasti. U narednim tekstovima govorićemo o različitim vrstama temperamenta i njihovim različitim potrebama za potkrepljivanjem i smanjivanjem otpora.

priredila: Ljubica Bogetić – psiholog