Upravljanje stresom u organizaciji

Menažerski sindrom ili sindrom izgaranja na poslu, kao bolest novijeg datuma, nastala je iz načina života u savremenoj civilizaciji u obuhvata niz simptoma od kojih oboljevaju menadžeri I ljudi sa sličnim psihofizičkim opterećenjima. Neki autori upoređuju ovu psihičku napetost sa autom koji stalno vozi u četvrtoj brzinIMAG3032i pod maksimalnim gasom, što nosi rizik da mu voda proključa, stane u brzini ili skrene sa puta. Tako I čovek može da popušta na mestima gde je najslabiji.

Ako se ne kontroliše, toksičan stres, može da ima niz posledica na uspešnost u poslovanju samu produktivnost posla kao što su – smanjenje produktivnosti rada, negativan utucaj na zdravlje, nedostatak energije kao I narušavanje medjuljudskih odnosa.

Mnoge velike korporacije u svetu su spoznale značaj prevencije toksičnog stresa u organizacijama i tako povećale produktivnost rada, veće zadovoljstvo zaposlenih i bolji imidž kompanije.

Ne mora svaki stresa da bude disfunkcionalan, ima i prudktivnog stresa u poslu koji povećava produktivnost rada. Zato je važno da naučite kako da upravljate stresom u svojoj organiaciji i izvučite maksimumum od svojih zaposlenih, a u isto vreme zadržite dobru stmosferu na poslu.

To je moguće uz tehnike kontrole stresa na poslu koje su brojna istraživanja proverila i prikazala kao veoma uspešne.

IMAG2801Tokom ovog seminara naučićete da:

 • prepoznate razliku između pozitivne i negativne zabrinutosti,
 • kako da kontrolišete svoje misli I emocije,
 • šta da radite kako bi smanjili toksičnu zabrinutost,
 • strategije kontorle stresa u organizaciji,
 • kako izgleda sveobuhvatni program oporavka
 • šta preventivno da radite kako ne bi ni došlo do izgaranja na poslu.

Ciljevi treninga su :

 • Razvijanje svesti o povezanosti stresa I produktivnosti posla
 • Promena mentalnog stava koji dovodi do toksične zabrinutosti
 • Razvijanje samoodgovornosti
 • Učenje tehnika za smanjenje stresa I napetosti
 • Strateška rešenja za uspostavljanje optimalne organizacije posla

Trajanje:

Individualan trening traje 5 seansi

Grupni trening je jednodnevni

Poklon:

Svi učesnici seminara pored prezentacije dobijaju I audio hipnoterapijsku seansu za redukciju stresa

Autor i predavač:

ljubica Bogetić – ma psiholog, psihoterapeut, hipnoterapeut, coach

Informacije i prijava na – eoscentar@gmail.com