imagesCAICCB3VDa li je ljubav umeće ili samo prijatno osećanje koja može i ne mora da obuzme čoveka? Ako zastupamo stav da je ljubav umeće, otvaramo vrata mnogo širem poimanju ljubavi koje možemo da primamo i dajemo. Iz toga proizilazi da je taj odnos još jedna socijalna veština koja može da se uči.

Većina ljudi problem ljubavi sagledava kao problem kako biti voljen, a ne kao problem sposobnosti da se voli.

Svakodnevno možemo čuti priče o nezadovoljstvu u odnosima koje nastaje zbog različitih sistema vrednosti, različitog shvatanja ljubavi, pogrešnih očekivanja, nedovoljno izgrađenog sopstvenog identiteta, nedovoljno bliskosti i poverenja…

Vrlo je važno razlikovati zrelu od nezrelih oblika ljubavi.

Nezreli oblici ljubavi mogu da budu zavisničke, sadističke ili mazohističke forme ljubavi u kojima osobe zavise jedna od druge.

Za razliku od takvih oblika ljubavi, zrela ljubav podrazumeva zajednički sistem vrednosti, volju i svesnu odluku o sjedinjenju, uz očuvanje sopstvenog integriteta i individualnosti. To je moć koja nam pomaže da budemo bliski i intimni, da razmenjujemo energiju i idemo ka zajedničkim ciljevima, a opet da budemo i svoji. Takva uzajamna razmena, koja se sastoji i u davanju i u primanju, moguća je pod uslovom unutrašnje slobode i nazavisnosti. Jedan od najpoznatijih psihologa i filozofa dvadesetog veka Erih From kaže da su osnovni elementi ljubavi – briga, odgovornost, poštovanje i znanje.

imagesCAHPHFFPBriga u smislu aktivne zainteresovanosti za život i rast onoga koga volimo;

– Ogovornost u smislu odgovora na potrebe drugog ljudskog bića, bilo da su one izražene ili ne;

– Poštovanje u smislu sposobnosti da osobu vidimo onakvu kakva ona zaista jeste i da smo svesni njene jedinstvene individualnosti;

– Znanje u smislu poznavanja osobe, njenih vrlina, mana i osobenosti.

Svi ovi elementi su mogući ako je osoba izgradila svoj identitet, dostigla nezavisnost i ima želju i volju da razmenjuje svoja osećanja, znanje i iskustva sa drugom osobom. Tada je ljubav čin slobodne volje koja je zasnovana na uzajamnom davanju i primanju, svesnoj odluci i volji koja obezbeđuje njenu trajnost. Takva ljubav dovodi do razvoja obe individue kao i njihovog odnosa i donosi nebrojene plodove.

autor: Ljubica Bogetic – MA psiholog