14900487-happy-family-near-new-houseRadionica KAKO NAĆI I ZADRŽATI OPTIMALNOG PARTNERA namenjen je svima onima koji nisu u emotivnoj vezu, a žele da je ostvare, kao i onima koji su započeli emotivni odnos, a žele da nauče kako da prekinu loše obrasce ponašanja iz prethodnih odnosa.

Radionicu je moguće organizovati kako individualno, tako i grupno, a zasnovana je na promeni obrazaca i disfunkcionalnih uverenja koji navode osobu na pogrešan izbor i kreiranje  izbora koji je optimanalan za određenu osobu u datom trenutku.

Na kraju radionice, radi se hipnoterpijska seansa za privlačenje ljubavi u svoj život.