Najnovija američka istraživanja o sreći pokazuju da najsrećniji ljudi nisu ni najbogatiji, ni najuspešniji, ni oni koji imaju najbolje poslove, većlj1 oni koji imaju svakodnevne i kvalitetne interakcije sa drugima i dobre međuljudske odnose.

Nije ni čudno, da je intereaktivnost još u teoriji predstavljena kao najviši nivo emocionalne pismenosti. Za razliku od osnovnih komponenti emocionalne inteligencije, koja stavlja zadovoljnog pojedinca u centar, socijalna inteligencija u centar stavlja odnos između jedinki. Upravo je interaktivnost ta koja predstavlja adekvatno reagovanje na emocije u komunikaciji.

To je primer kada dva dečaka počnu da se bore za loptu, kako bi se igrali sa njom, i u jednom trenutku shvate da mogu da se oboje igraju sa istom loptom. Ili, kada zaposleni na istom radnom mestu doživljavaju jedni druge kao konkurenciju, i shvate da mogu da se udruže i oboje urade dovoljno dobro zajednički zadatak.

Danas u poslovnom svetu često se koristi i pogrešno upotrebljava, reč „interes“. Umesto da akcenat bude stavljen na zajednički interes u kome jedan posao može da donese dobit obema stranama, moderni biznismeni više razmišljaju o jednostranom interesu gde je druga strana na gubitku. U partnerskim odnosima dešava se slična stvar. Interes se svodi na zadovoljenje potreba jednog člana, a zanemaruje se kvalitet odnosa.

Rezultat svega toga je ste da postajemo duševno nepismena nacija, koja se udaljava od sebe, drugih ljudi, pa i celog sveta.

Duhovno opismenjavanje

Prvi korak duhovnog opismenjavanja upravo je vraćanje sebi, a zatim gajenje dobrih međuljudskih odnosa, koji donese produktivnost i boljem kvalitetu života.

Vraćanje sebi podrazumeva svest i gajenje svojih misli i osećanja. Svoju svest možete da zamislite kao vrt koji ima neobične plodove, ali i korov koji vam smeta… Taj isti korov može da se počupa i spali, a zatim zasadi seme radosti i ljubavi. Isto je i u interaktivnim odnosima… ako u njih ubacujete dobre misli, dela i osećanja i ako ih budete gajili, oni će pustiti koren i pretvoriti se u vrt koji će vas samo radovati.

Ljubica Bogetić – psiholog, psihoterapeut

eoscentar@gmail.com